Skrolovať na vrch
Milujem život, chránim život - stručný manuál bioetiky pre mladých 21. storočia

1.Príbeh malého ľudského života

Nový ľudský život sa začína v tom okamihu, keď sa genetická informácia obsiahnutá v spermii otca skombinuje s genetickou informáciou z vajíčka matky. Keď sa uskutoční oplodnenie (počatie),…
Zobraziť celú tému

2.Potrat

Potrat je predčasná smrť embrya alebo plodu počas jeho vývinu. Hovoríme o spontánnom potrate, keď táto smrť nie je spôsobená úmyselne. Hovoríme o úmyselnom alebo umelom potrate, keď niekto…
Zobraziť celú tému

3.Prenatálna diagnostika

Prenatálny skríning a diagnostika slúžia na skoré odhalenie porúch plodu v matkinom lone. Sú súčasťou tehotenského monitoringu a je dobré urobiť ich čím skôr, pretože môžu odhaliť…
Zobraziť celú tému

4.Umelé oplodnenie

Umelé oplodnenie (alebo asistovaná reprodukcia) obyčajne predstavuje komplex techník, ktoré sa snažia umožniť oplodnenie nezávisle od prirodzeného procesu.
Zobraziť celú tému

5.Predimplantačná genetická diagnostika

Predimplantačná genetická diagnostika je technika selektovania embryí: používa sa pre páry, ktoré sa obávajú možnej genetickej poruchy svojich detí. Cieľom je dosiahnuť prostredníctvom oplodnenia…
Zobraziť celú tému

6.Výskum kmeňových buniek

Kmeňové bunky sú “nedospelé”, nerozlíšené (nediferencované) bunky, ktoré sú schopné vyvíjať sa do mnohých druhov buniek, z ktorých sa skladajú tkanivá organizmu. Sú to "materské…
Zobraziť celú tému

7.Koniec života

Táto kapitola sa týka konca života a otázky eutanázie. Starostlivosť o osobu, ktorá sa nachádza na konci svojho života, je príležitosťou preukázať jej, že má hodnotu, že si zaslúži rešpekt…
Zobraziť celú tému

8.Darcovstvo orgánov

Keď niekto zomrie v nemocnici, jeho rodinu možno oslovia, aby dovolila lekárskemu tímu odobrať niektoré z orgánov zosnulého a transplantovať ich inému pacientovi. Transplantácie orgánov sa…
Zobraziť celú tému

9.Teória gender a sexuálna orientácia

Teória gender hovorí, že sexuálna identita človeka závisí na jeho spoločensko-kultúrnom prostredí a nie na jeho geneticky determinovanom, biologickom pohlaví. Inými slovami tvrdí, že naša…
Zobraziť celú tému
Skrolujte