Skrolovať na vrch
Milujem život, chránim život - stručný manuál bioetiky pre mladých 21. storočia
Naspäť

1.Príbeh malého ľudského života

Skrolujte

01. Uvedenie do témy

PRÍBEH ĽUDSKÉHO ŽIVOTA SA ZAČÍNA POČATÍM

Príbeh ľudského života sa začína počatím.

Zygota je prvým štádiom života embrya, v ktorom sa 23 chromozómov matky kombinuje s 23 chromozómami otca. Embryo má vtedy len 0,15 mm.

Nový ľudský život sa začína v tom okamihu, keď sa genetická informácia obsiahnutá v spermiách otca skombinuje s genetickou informáciou dodanou z vajíčka matky. Keď sa uskutoční oplodnenie (počatie), nová ľudská bytosť začína svoj život. Jedinečné genetické dedičstvo človeka, a teda aj jeho alebo jej pohlavie, je určené práve v tomto okamihu. Nie je to hypotetický človek, ale prvé štádium vývoja niekoho, kto neskôr dostane meno Pavol alebo Katarína.

Zygota dostáva svoju genetickú informáciu a život z otcových živých spermií a matkinho živého vajíčka.

Embryo sa začne deliť a predstavuje nový, autonómny život.

Embryo v prvom štádiu svojho vývoja (Zygota) Dve bunky

Toto embryo je organizmus, živá bytosť s ľudským genetickým dedičstvom. Je to teda ľudská bytosť.

Embryo sa delí na 2, 4, 8 a viac buniek. Medzi bunkami prebieha prenos informácií, ktorý ukazuje, že embryo sa vnútorne organizuje. Od zygoty k plodu sa všetko vyvíja podľa presného plánu. Je to kontinuálny proces.

4 bunky - 2 dni

8 buniek - 3 dni

10 až 30 buniek - 4 dni (“morula”)

5 až 7 dní – “blastocysta”, implantácia v matkinej maternici

TEHOTENSTVO

Tehotenstvo je stav ženy, „ktorá počala dieťa; trvá od okamihu oplodnenia do pôrodu." Dĺžku trvania tehotenstva možno vyjadriť dvomi spôsobmi:
• V mesiacoch, počas ktorých sa embryo vyvíja, počnúc dňom oplodnenia.
• V týždňoch bez menštruácie, počnúc prvým dňom posledného cyklu.

Ak je cyklus ženy dlhý 28 dní, k oplodneniu príde približne na 14. deň. Keď žena zistí, že je tehotná, pretože sa menštruácia nedostavila, jej dieťa už má aspoň 14 dní.

Už na 21. deň dieťaťu začne biť srdiečko

"Potomkom ľudskej bytosti je malá ľudská bytosť."

- Jerome Lejeune

04. Často kladené otázky

“Nie je embryo len zhluk buniek?“

Nie. Niektorí ľudia hovoria o "zhluku buniek" alebo o "bunkovej mase" namiesto toho, aby hovorili o "organizme". Avšak už od začiatku je embryo živá bytosť, ktorá sa vnútorne organizuje v rámci procesu neustáleho vývoja.

Bod, v ktorom spermia prenikne do vajíčka určuje pozíciu hlavičky a nôh rozvíjajúceho sa embrya.

Od okamihu oplodnenia nasleduje séria udalostí (expresia genetického kódu embrya, syntéza proteínov), ktorá je nasmerovaná k vývoju embrya. Napríklad, embryo produkuje hormóny, ktoré zastavia menštruačný cyklus jeho matky a začnú pripravovať jej prsia na kojenie. Teda nie, nie je to len "zhluk buniek”.

“Je to ľudská bytosť od okamihu počatia?“

Áno, pretože muž a žena nedokážu počať nič iné, než ľudskú bytosť. Áno, pretože jedinečné ľudské genetické dedičstvo každého človeka je určené presne v tomto okamihu. Ak sa ľudská bytosť "nezačne" v okamihu oplodnenia, nezačne nikdy, pretože odkiaľ by ešte mohla pribudnúť nejaká ďalšia informácia? Aj samotný termín "dieťa zo skúmavky" ukazuje, že táto skutočnosť je všeobecne uznaná.

“Je to ľudská bytosť. Ale je to aj osoba?“

Áno. Ako môže ľudská bytosť nebyť osobou? Historicky jediné ľudské bytosti, ktoré nepokladali za osoby, boli otroci. Ak sa rozhodneme, že niektoré ľudské bytosti nie sú osoby, v akej spoločnosti to žijeme?

“Keď niekto hovorí, že embryo je ľudská bytosť, možno povedať, že to je len jeho názor?“

Nie. Povedať, že oplodnenie je začiatkom novej ľudskej bytosti nie je otázkou vkusu alebo názoru; je to biologická skutočnosť.

Všetky vedecké dôkazy ukazujú týmto smerom a nič nesvedčí o opaku. Nikto o tom nemôže seriózne pochybovať.

“Čo robí ľudské embryo ľudskou bytosťou?“

Človek je človekom nie je pre svoje kvality, schopnosti alebo dosiahnuté úspechy, ale preto, že to má vo svojej prirodzenosti. Každý človek, on alebo ona, patrí k ľudskému druhu, do ľudskej rodiny mužov a žien - tak ako každý jeden z nás. On alebo ona je teda ľudskou bytosťou.

“Môže embryo alebo plod cítiť bolesť?“

Áno. Dnes vieme, že plod cíti bolesť už od druhého trimestra tehotenstva. Niektoré štáty v USA schválili legislatívu týkajúcu sa bolesti, ktorú cíti plod. Táto legislatíva vyžaduje, aby plodu boli pred potratom podané prostriedky utišujúce bolesť.

“Embryo je závislé od svojej matky; je teda ľudskou bytosťou?“

Áno. Ako ktorákoľvek iná živá bytosť, aj embryo potrebuje vhodné prostredie na to, aby mohlo rásť. Každý z nás je v každom období svojho života istým spôsobom na niečom závislý. Všetci potrebujeme potravu a kyslík. Prežil by niekto z nás nahý v Antarktíde? Nie. To nás však nerobí o nič menej ľudskými. Závislosť na čomkoľvek nemení našu prirodzenosť.

To, že dieťa je v matkinom lone chránené a vyživované, ho nerobí súčasťou matky. Je od nej odlišné, a to do poslednej bunky.

“Ak embryo ešte nevyzerá ako človek, je ľudskou bytosťou? “

Áno. Človeka nerozpoznávame iba podľa toho ako vyzerá. Ten istý človek počas svojho života vyzerá rozlične - ako embryo, ako bábätko, ako dieťa, ako dospelý, ako starec… Embryo vyzerá tak ako ľudská bytosť v danom veku. Všetci sme prešli cez tieto vývojové štádiá, v ktorých sme už všetko mali určené, ešte aj farbu našich očí.

Tehotenstvo sa začína vtedy, keď spermia prenikne do vajíčka (oplodnenie), aj keď žena o tom ešte nevie a dozvie sa to až niekedy po jeho uhniezdení v maternici. Žiaľ, v niektorých učebniciach táto informácia chýba.