Skrolovať na vrch
Milujem život, chránim život - stručný manuál bioetiky pre mladých 21. storočia

O projekte


MILUJEM ŽIVOT, CHRÁNIM ŽIVOT

Edukačná webstránka milujemzivot.sk

je projektom neziskovej organizácie Kanet (http://kanet.kbs.sk/) . Web stránka po obsahovej stránke  vychádza z brožúry Manuál bioetiky pre mladých (Kanet , 2015), ktorá bola pripravená z originálnych podkladov  prevzatých od francúzskej nadácie Fondation Jérôme Lejeune.

Cieľom projektu je poskytnúť mladým ľuďom v online priestore kvalitný zdroj informácií o moderných biotechnológiách. Webstránka  podáva základné informácie o rozšírených biotechnológiách spojených s ľudským životom a zdravím, približuje ich funkcionalitu a podáva etické hodnotenie z pohľadu úcty k životu a ľudskej osobe.

Spojte sa s nami

Poďakovanie

Ďakujeme Nadácii Jérôma Lejeuna za bezplatné poskytnutie podkladov a umožnenie pripraviť slovenský preklad Manuálu bioetiky pre mladých.

Nadácia Jérôma Lejeuna

http://www.fondationlejeune.org/