Skrolovať na vrch
Milujem život, chránim život - stručný manuál bioetiky pre mladých 21. storočia

Linky a zdroje

Národný pochod za život

http://www.pochodzazivot.sk/

Stránka Národného pochodu za život, na ktorej nájdeš mnoho užitočných informácií a odkazov nielen o najväčších pro-life pochodoch na Slovensku, ale aj súvisiacich aktivitách.

Stránka najvýznamnejšej pro-life organizácie, ktorá združuje vyše 50 organizácií z celého Slovenska. Na stránke nájdeš mnoho užitočných informácií a materiálov o ochrane života, bioetike a možnostiach zapojiť sa do dobrovoľníckej služby.

Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku

http://www.hfi.sk/

Na stránke inštitútu nájdeš mnoho zaujímavých a informačne hodnotných článkov, analýz a názorov.

The Endowment for Human Development

http://www.ehd.org/

Na stránke tejto vzdelávacej zahraničnej neziskovej organizácie nájdeš úžasné videá, obrázky a fakty o vnútromaternicovom vývine človeka. Videá sú dostupné aj so slovenskými titulkami.

Poradňa Alexis, n. o.

http://www.alexisporadna.sk /

Poradenská pomoc pre ženy (ale aj mužov), ktoré zostali zaskočené alebo zneistené neplánovaným tehotenstvom, trápi ich neporozumenie rodinných príslušníkov, nejasné výsledky vyšetrení v tehotenstve, rodinné a vzťahové problémy vzniknuté po zistení tehotenstva alebo ktoré prekonali umelý alebo spontánny potrat.  Kontakty: 0911 350 200, 0917 350 200, poradna@alexisporadna.sk.

Projekt Ráchel

http://rachel.rodinabb.sk /

Projekt Ráchel je služba emocionálneho a duchovného uzdravenia žien i mužov zranených skúsenosťou potratu. Kontakty: 0911 911 794, rachel@rodinabb.sk.